การจ้างงานคนพิการ
ในสถานประกอบการ

คู่มือการใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(ฉบับย่อ)

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(ฉบับย่อ) คลิกที่นี่