การจ้างงานคนพิการ
ในสถานประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง) ในตำแหน่งนักวิชาการคลังและเจ้าพนักงานการคลัง

กรมบัญชีกลางประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ในตำแหน่งนักวิชาการคลังและเจ้าพนักงานการคลัง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่

อ่านต่อ »

คู่มือการใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(ฉบับย่อ)

คู่มือการใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(ฉบับย่อ)

อ่านต่อ »

คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการสำหรับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการสำหรับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิกที่นี่ คลิกที่นี่

อ่านต่อ »