การจ้างงานคนพิการ
ในสถานประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(ฉบับย่อ)

คู่มือการใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(ฉบับย่อ)

อ่านต่อ »

คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการสำหรับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการสำหรับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิกที่นี่ คลิกที่นี่

อ่านต่อ »

แบบฟอร์มสำหรับสถานประกอบการที่ต้องการหาคนพิการเข้าทำงานและคนพิการที่ต้องการเข้าทำงานในสถานประกอบการ

แบบฟอร์มสำหรับสถานประกอบการที่ต้องการหาคนพิการเข้าทำงานและคนพิการที่ต้องการเข้าทำงานในสถานประกอบการ

อ่านต่อ »

แนวทางการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการหรือโรงเรียนเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ นับจำนวนลูกจ้างทุกคนที่ปฏิบัติงานอยู่จริง (ไม่นับลูกจ้างที่เป็นคนพิการ) ณ วันที่ ๑ ตุลาคม โดยให้นับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่และทุกสาขาทั่วประเทศ (ถ้ามี) รวมเข้าด้วยกันและคำนวณตามอัตราส่วนลูกจ้างทุก ๑๐๐ คนต่อคนพิการ ๑ คน (๑๐๐:๑) เศษของ ๑๐๐ คน ถ้าเกิน ๕๐ คนต้องรับคนพิการเพิ่มอีก ๑ คน ดาวน์โหลดไฟล์แนวทางการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

อ่านต่อ »