การจ้างงานคนพิการ
ในสถานประกอบการ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง) ในตำแหน่งนักวิชาการคลังและเจ้าพนักงานการคลัง

กรมบัญชีกลางประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ในตำแหน่งนักวิชาการคลังและเจ้าพนักงานการคลัง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คลิกที่นี่