สรุปขั้นตอนการใช้งานระบบ
default
ขั้นตอนการสมัครใช้งาน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ
default
ขั้นตอน
การยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายประจำปี